Hands holding symbols of different programming languages. Programmers using software for coding flat vector illustration. Programming, engineering, technology concept for banner or landing page

Jak stworzyć swój pierwszy plugin w WordPress?

Może zacznijmy od tego co to jest plugin w Wordpress. Plugin w WordPress to dodatkowy fragment kodu, który rozszerza funkcjonalność platformy WordPress. Wtyczki są przeznaczone do wykonywania różnych zadań, takich jak dodawanie nowych funkcji do witryny, integracja z innymi narzędziami lub usługami, czy też wyświetlanie dodatkowych informacji na stronie. Można je zainstalować i aktywować w obszarze administracyjnym WordPress, aby rozszerzyć możliwości platformy. Istnieje ogromna liczba darmowych i płatnych wtyczek dostępnych w WordPress, co pozwala na dostosowanie platformy do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Ok, już wiem co to plugin i chcę stworzyć własny!

Jeśli chcesz stworzyć wtyczkę do WordPress, musisz mieć podstawową znajomość języka PHP oraz doświadczenie w rozwoju aplikacji na WordPress. Oto kroki, które możesz wykonać, aby rozpocząć tworzenie wtyczki:

 1. Stwórz nowy folder w katalogu wp-content/plugins swojej instalacji WordPress. Ten folder będzie zawierał pliki wtyczki.

 2. Utwórz nowy plik PHP w folderze, który właśnie utworzyłeś. Ten plik będzie głównym plikiem wtyczki i powinien być nazwany na przykład my-first-plugin.php.

 3. Na górze pliku wtyczki dodaj komentarz nagłówkowy zawierający nazwę wtyczki, opis i inne informacje. Te informacje są używane przez WordPress do wyświetlania wtyczki w obszarze administracyjnym.

 4. W głównym pliku wtyczki utwórz nową funkcję PHP, która będzie wywoływana podczas aktywacji wtyczki. Funkcja ta powinna być nazwana na przykład my_first_plugin_activate().

 5. W funkcji my_first_plugin_activate() dodaj kod, który ma zostać wykonany podczas aktywacji wtyczki. Może to obejmować tworzenie niestandardowych tabel bazy danych lub modyfikowanie ustawień WordPress.

 6. Zapisz plik wtyczki i aktywuj wtyczkę w obszarze administracyjnym WordPress.

To podstawowy proces tworzenia wtyczki WordPress. Pamiętaj, że jest to tylko punkt wyjścia i Twoja wtyczka prawdopodobnie będzie musiała być znacznie bardziej złożona, aby była przydatna. Zaleca się przeczytanie dokumentacji dla programistów wtyczek WordPress i zapoznanie się z interfejsem API wtyczek WordPress przed rozpoczęciem tworzenia wtyczki.

Może jednak użyć generatora?

https://wppb.me/ to kreator wtyczek WordPress, który pozwala na szybkie i proste tworzenie wtyczek za pomocą interaktywnego interfejsu. Korzystam z niego do stworzenia podstawowej struktury pluginu na start.

Aby utworzyć wtyczkę za pomocą tego narzędzia, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę https://wppb.me/ i kliknij przycisk „Start now”.

 2. Wprowadź nazwę i opis swojej wtyczki, a także inne informacje, takie jak autora i wersję wtyczki.

 3. Kliknij przycisk „Next”, aby przejść do kolejnego kroku.

 4. W tym kroku możesz wybrać funkcje, które chcesz dodać do wtyczki. Możesz wybrać opcje takie jak tworzenie nowych typów wpisów, dodawanie nowych połączeń menu lub tworzenie nowych ustawień. Po wybraniu opcji kliknij przycisk „Next”.

 5. W ostatnim kroku możesz pobrać gotowy plik wtyczki w formacie .zip, a następnie zainstalować i aktywować ją w WordPress.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby utworzyć wtyczkę WordPress za pomocą tego narzędzia.

Pamiętaj jednak, że wtyczki utworzone za pomocą tego narzędzia mogą być bardzo podstawowe i mogą wymagać dalszej rozbudowy, aby były bardziej funkcjonalne.